Social Media

Ontwormen

Dat we regelmatig (2 tot 4x per jaar) onze huisdieren moeten ontwormen is al lang bekend. De overheid adviseert om 4x per jaar te ontwormen in een gezin met kleine kinderen. Dit is na onderzoek gebleken omdat spoelwormen een astmatische bronchitis kunnen veroorzaken bij kleine kinderen.
 

Sinds een laatste onderzoek blijkt er een “nieuwe” worm in bepaalde gebieden van Nederland gesignaleerd te zijn. Het gaat om de Angiostrongylus vasorum, ook wel Franse Hartworm genoemd. Deze parasiet kwam voorheen alleen in “het buitenland” voor, maar nu ook in gebieden op de Hoge Veluwe, Flevoland, de Oostvaardersplassen en rond Den Haag.

 

De parasiet

De parasiet verspreidt zich via vossen. De volwassen wormen leven in het hart en de grote bloedvaten van de long. De larven werken zich via de longblaasjes een weg naar de luchtwegen alwaar ze worden opgehoest en doorgeslikt en vervolgens via de ontlasting het lichaam verlaten. De larven worden vervolgens opgenomen door slakken, kikkers, knaagdieren en vogels (die de slakken eten). De larven kunnen vervolgens door de hond worden opgenomen door het eten van slakken, kleine knaagdieren, kikkers of door contact met besmet slakkenslijm. De op deze manier opgenomen larven ontwikkelen zich in 40 tot 60 dagen tot volwassen wormen in de longen. Honden kunnen, eens besmet, jarenlang larven uitscheiden via de ontlasting. Door de wormen wordt een chronische ontsteking van met name de bloedvaten van de long veroorzaakt. Daarnaast kunnen ook problemen gaan optreden met de bloedstolling.

Mogelijke ziekteverschijnselen:

*Snel vermoeid raken
*Hoesten (soms schorre, droge hoest)
*Moeite met ademhalen
*Braken met buikpijn
*Bloedarmoede
*Anorexie, vermagering

Indien er een vermoeden is van besmetting, is het verstandig om een test uit te voeren. Dit kan in de kliniek getest worden en gebeurt met een mengmonster van 3 dagen ontlasting.

Vaak wordt er gezegd: ik zie nooit wormen… Dat wil niet zeggen dat uw huisdier niet besmet is!!
 Eitjes van wormen ziet u niet met het blote oog!

Wij raden aan om elk huisdier die in de omgeving van de Hoge Veluwe, Flevoland of in het buitenland is geweest, een keer extra te ontwormen!