Social Media

Zijn onbezorgde leventje veranderde toen in de zomer van 2017 zijn moeder overleed aan een acuut virus. Vervolgens werd hij in oktober dat jaar slachtoffer van een heftige bosbrand die een groot deel van Midden-Portugal verwoestte. Een dag na de brand werd Wietse met brandwonden aan zijn poten gevonden op het landgoed en naar de dierenarts gebracht. Vanwege de hectiek die daar ten gevolge van de brand heerste, werd Wietse met wat zalf naar huis gestuurd. Daar nam  hij ’s nachts de benen en verdween spoorloos. Zijn eigenaresse vond hem na drie dagen zoeken meer dood dan levend in een irrigatiekanaal van het landgoed. Opnieuw ging Wietse naar de dierenarts, waar hij vanaf dat moment een half jaar bleef en werd verzorgd. Zijn poten bleken bij nader inzien ernstig verbrand. Hij kon er niet meer op lopen. In december 2017 amputeerde de dierenarts een aantal tenen en een stuk van zijn staart in de hoop op betere genezing. Bijna helemaal beter, verhuisde Wietse in april 2018 met zijn eigenaresse naar Nederland. Hij verruilde zijn actieve leventje in de Portugese natuur voor een liggend bestaan in Amsterdam. Ondanks deze grote verandering in zijn leven, bleef Wietse een goed gehumeurde kater.  

Op een maandagochtend in oktober 2018, een jaar na de brand, voerden Ron en Amber de operatie uit. Het was een vrij preciese klus om zoveel mogelijk de goede huid te behouden, maar met succes! Tijdens de periode rondom de operatie verbleef Wietse een aantal weken bij Amber thuis om extra zorg te kunnen krijgen. Ook hier nam Wietse een dag na de operatie ’s nachts de benen en verdween door het kattenluik. Dat was behoorlijk onverwacht, aangezien de immobiele toestand van Wietse. Met zijn voeten in het verband slaagde hij erin zich te verstoppen in de tuin. Zijn poten vormden blijkbaar geen belemmering meer om zich niet te kunnen voortbewegen. In de dagen die volgden werd hij steeds mobieler en kon zelfs weer op en van de bank springen!