Social Media

Symptomen

In de eerste dagen na infectie zien we voornamelijk koorts, die meestal maar kort aanhoudt. Maar al snel komt de koorts weer terug. Deze keer houdt de koorts langer aan en volgen andere verschijnselen.

Lichte vorm

Veel honden zullen een gedeeltelijke immuniteit hebben dankzij antistoffen van hun moeder of door een vroegere vaccinatie, en deze honden zullen niet veel meer verschijnselen tonen dan wat hangerigheid, eventueel met neusuitvloeiing, tranende ogen en hoesten. Juist deze honden hebben de meeste kans op het doorgeven van de ziekte aan onbeschermde honden in hun omgeving.

De ziekte kan daarnaast in de hieronder beschreven, ernstigere vormen voorkomen:
Luchtwegaandoeningen
: moeite met ademhalen, neusuitvloeiing en hoesten. Een secundaire bacteriële infectie met als gevolg longontsteking is mogelijk. 

Spijsverteringsaandoeningen: maagdarmontsteking met braken en diarree.

Huidaandoeningen: dermatitis waarbij de neushuid en zoolkussentjes hard en droog worden. Deze vorm kan gepaard gaan met verschijnselen van het zenuwstelsel.

Aandoeningen van het zenuwstelsel: (1) toevallen of (2) het geleidelijk optreden, tijdens een schijnbare herstelperiode, van spierspasmen en verlamming van de ledematen (‘chorea’). Dit kan gepaard gaan met een karakteristieke piepende hoest veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Bij deze vorm gaat de beginfase van de ziekte vaak ongemerkt voorbij.

Oogaandoeningen: tekenen van conjunctivitis (tranende ogen).

Behandeling

Honden kunnen niet behandeld worden tegen het virus dat de ziekte veroorzaakt. Een secundaire bacteriële infectie kan uiteraard wel behandeld worden en ondersteunende, symptomatische behandelingen zijn ook noodzakelijk. De aanpak is daarom als volgt:

  • Een kuur met antibiotica om bacteriële infecties te behandelen.
  • Medicatie ter behandeling van symptomen als diarree, braken, en hoesten.
  • Verpleging om vuil en afscheiding uit neus/ogen te verwijderen en doorligplekken te voorkomen.
  • Ondersteuning om eten en drinken aan te moedigen.
  • Ontstekingsremmers en pijnstillers.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, moeten geïnfecteerde honden en honden die daarmee in contact zijn geweest gescheiden worden gehouden van andere vatbare honden. Daarnaast moeten hygiënische voorzorgsmaatregelen (aparte kleding/gebruik van desinfecterende middelen) worden genomen.
Helaas is behandeling lang niet altijd succesvol.